info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Säker hantering av farligt avfall i Uppsala

Nästintill alla använder sig av produkter som senare utgör det som kallas för farligt avfall. Vi på Returpappercentralen kan hjälpa er med upphämtning, förvaring och hantering av detta farliga avfall.

Hantering av farligt avfall kommer med flertalet krav gällande tillvägagångssätt. Förvaring och sortering av farligt avfall är en viktig aspekt. Att sortera ditt avfall och följaktligen förvara det med hänsyn till risker som exempelvis brandfara är något som du bör göra oavsett om det handlar om farligt avfall från ett hushåll, en verksamhet eller en fastighet. Det finns även krav på dokumentation och säker transportering av farligt avfall.

Det är även viktigt att notera att du som är företagare eller fastighetsägare inte får transportera ditt farliga avfall själv då detta kräver specifika tillstånd. Felaktig hantering av farligt avfall kan medföra stor risk för skada på människa och miljö. Därför är det viktigt att det inte blandas med annat avfall, utan lämnas in separat till professionella avfallsmottagare.

Returpappercentralen ombesörjer hämtningen av ditt farliga avfall och ser sen till att det skickas vidare för behandling och destruktion på godkänd anläggning. Vi besitter både kunskap och tillstånd att hantera farligt avfall. Kontakta oss för hjälp med att sortera, hantera och transportera ditt farliga avfall!

Vad klassas som farligt avfall?

Farligt avfall finns överallt. Visste du att exempelvis gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall? En generell regel är att produkter och ämnen som klassas som farligt avfall kan vara giftigt för människor, cancerframkallande, frätande, skadligt för foster, giftigt för miljön, smittbärande eller brandfarligt.

Fakta om Säker hantering av farligt avfall i Uppsala

 • Nedan ser du ytterligare exempel på farligt avfall:
  Oljefilter
  Elektronik
  Batterier
  Lysrör
  Oljehaltigt avfall
  Lösningsmedel
  Färg- lim- och lackavfall
  Bekämpningsmedel

Fler avfallstyper

Plastförpackningar återvinns till ny råvara

Läs mer

Platta pappersförpackningar tar mindre plats

Läs mer

Metallförpackningar är viktiga att sortera

Läs mer

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}