info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Säker hantering av farligt avfall i Uppsala

Har ni produkter som är farliga – i fastigheten eller i verksamheten? Det är vanligt, och vi på Returpappercentralen kan ta hand om ert farliga avfall. Vi mellanlagrar det i vår anläggning och skickar det sedan vidare till godkända mottagare där avfallet slutomhändertas.

Hanteringen av det farliga avfallet ställer samma krav på försiktighet som för andra kemiska produkter. Speciella krav gäller för transport, och det är viktigt att notera att du som företagare eller fastighetsägare inte får transportera ditt farliga avfall själv. Skälen till att avfall klassas som farligt är, att det är explosivt, brandfarligt, hälsovådligt, frätande, smittbärande eller att det innehåller miljögift. Farligt avfall ska sorteras ut och lämnas på rätt sätt.

Farligt avfall finns överallt
De flesta har farligt avfall. Har du spillolja, lysrör, elektronik eller sprayflaskor? Då vet du säkert att dessa klassas som farligt avfall och måste hanteras på särskilt sätt. Utmärkande egenskaper för den här typen av avfall är att det kan var giftigt för människan, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, giftigt för miljön, smittbärande eller brandfarligt.

Felaktig hantering av farligt avfall kan medföra stor risk för skada på människa och miljö. Därför är det viktigt att det inte blandas med annat avfall, utan lämnas in separat till professionella avfallsmottagare.

Fakta om Säker hantering av farligt avfall i Uppsala

 • Exempel på farligt avfall:
  Oljefilter
  Elektronik
  Batterier
  Lysrör
  Oljehaltigt avfall
  Lösningsmedel
  Färg- lim- och lackavfall
  Bekämpningsmedel

Ansvariga på Returpappercentralen

Fler avfallstyper

Plastförpackningar återvinns till ny råvara

Läs mer

Platta pappersförpackningar tar mindre plats

Läs mer

Metallförpackningar är viktiga att sortera

Läs mer

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}