info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningar 1 januari 2024

4/12 2023

Från 1 januari 2024 tar kommunen över insamlingsansvaret för förpackningar. Det kommer att finnas en övergångslösning från 1 januari 2024 där Returpappercentralen är en godkänd entreprenör. Läs mer om detta och hur ni eventuellt påverkas under följande länkar.
Hämtning av förpackningar och frågor och svar

Avgifter för förpackningar
Uppsala Vatten och Avfall AB har ansvar att samla in förpackningar av; papper, plast, metall samt färgat- och ofärgat glas från hushåll. De har under 2024 satt en maxtaxa som vi som entreprenörer måste anpassa oss till. Läs mer om detta samt det avdrag som är möjligt att få om ni har fullständig fastighetsnära insamling (FNI) här.

Från och med mars 2025 kommer Returpappercentralen att som ensam entreprenör, på uppdrag av Uppsala Vatten, ansvara för insamling av förpackningar och hushållsavfall från flerbostadshus.

Övriga hänvisningar gällande förpackningar:
Förpackningar
Sorteringsguide
Cirkulärt Uppsala

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}