info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Plastförpackningar återvinns till ny råvara

Med plastförpackningar menar vi både hårda och mjuka förpackningar. Olika plasttyper har olika kemiska sammansättningar. Därför kan inte alla plastförpackningar blandas när de återvinns. På en sorteringsanläggning finsorteras de efter plastsort och blir till ny råvara. Därför ska plastförpackningarna lämnas lösa i insamlingsbehållaren.

Mjuka och hårda plastförpackningar samlas in i alla kommuner, men sker på två sätt. Vanligast är att de samlas in tillsammans. Det förekommer också insamling i separata behållare, mjuka och hårda plastförpackningar var för sig. Vad som gäller i din kommun ser du på märkningen på insamlingsbehållarna. Anledningen till att det finns två sätt att samla in plastförpackningarna är att vi nu successivt går från energiutvinning (förbränning) av de mjuka plastförpackningarna till att materialåtervinna dem till ny råvara.

Den gemensamma insamlingen av mjuka och hårda plastförpackningar går till materialåtervinning. De mjuka plastförpackningarna som i vissa kommuner samlas in i separata behållare går än så länge till energiutvinning. Inom några år har alla kommuner en gemensam insamling och alla plastförpackningar kommer att materialåtervinnas.

Exempel på plastförpackningar:
Hårda plastförpackningar
Mjuka plastförpackningar
Burkar
Bärkassar, plastpåsar
Flaskor
Refillpaket, t ex för sköljmedel
Dunkar
Tuber
Hinkar, t ex för sylt
Plastfolie och -film
Plastlock, korkar
Frigolit

OBS! Ta av lock och korkar från burkar och flaskor och lämna dem separerat. Låt däremot korken sitta kvar på tuber (ex tandkräm) för att undvika kladd och dålig lukt. Om du har dina plastförpackningar i en påse ska du tömma den så att förpackningarna ligger separat i behållaren.

Lämna inte: Plastleksaker, plastmöbler och andra plastprodukter som inte är förpackningar (lämnas som hushålls- eller grovsopor). Dialyspåsar och liknande produkter (fråga din kommun). Plastflaskor med pant (lämnas i butiker).

Fler avfallstyper

Säker hantering av farligt avfall i Uppsala

Läs mer

Platta pappersförpackningar tar mindre plats

Läs mer

Metallförpackningar är viktiga att sortera

Läs mer

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}