info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Avfallssortering | Återvinning & hantering av farligt avfall

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall i kraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Orsaken till att detta system införs är att Sverige vill få bättre kontroll på det farliga avfallet. Vi kommer att hjälpa dig med din rapportering så att du kan vara trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav!

Vem berörs?

Rapporteringen gäller för alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, handlar med, behandlar, eller tar emot och hanterar farligt avfall.

Därmed kommer det ställas krav på samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i Naturvårdsverket avfallsregister. Det som ska rapporteras är bland annat avfallskod (f.d. ewc-kod), mängd och datum. Att till exempel spillolja är farligt avfall vet många. Däremot är nog inte alla medvetna om att giftiga metaller och andra miljögifter kan finnas ”gömda” i olika produkter. Avfallstyper som exempelvis elektronik, batterier, ljuskällor och lysrör kategoriseras som farligt avfall och kommer enligt den nya lagen att behöva rapporteras.

Att tänka på för dig som kund

I samband med att ni gör en beställning till Returpappercentralen av hämtning av farligt avfall så ska rapportering till Naturvårdsverket ske från och med den 1 november 2020. Returpappercentralen kommer att rapportera detta som ombud åt er som kund. Vi kontrollerar, verifierar samt rapporterar eventuella avvikelser på leveransen som mottagits, samt rapporterar mängd och avfallsslag till Naturvårdsverket.

Genom att låta oss sköta rapporteringen av ert farliga avfall blir det enklare för dig som kund att göra rätt. Vi tar ett helhetsgrepp om hanteringen och dokumentationen, som underlättar din rapportering av farligt avfall – och du kan vara trygg och säker på att det sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet och anteckningsskyldighet.

VIKTIGT ATT BENÄMNA AVFALLET RÄTT

För att rapporteringen till Naturvårdsverket ska bli rätt behöver vi ha rätt uppgifter om ert avfall i vårt system. Då rapporteringen kommer att ske i samband med bokning, är det därav av största vikt att ni som avfallsproducent säkerställer att avfallskoderna är rätt. På Riksdagens hemsida finns information kring hur man väljer avfallskod enligt Avfallsförordningen

Om du använder Returpappercentralens kundcenter så ser du ditt avfall direkt under mina hämtningar och kan boka direkt. Vi uppmanar dig som kund att se över era avfallskoder, i kundcenter får ni annars en tydlig överblick över ert avfall och tillhörande avfallskoder. Om ni inte har tillgång till kundcenter idag kan du kontakta oss för att bli kund.


För denna tjänst tar Returpappercentralen ut en administrationsavgift på 275 kr/transport. Förutsatt att vi fått information i förväg om vilken typ av farligt avfall som ska hämtas kommer endast en administrationsavgift att tas ut.

Returpappercentralen i Uppsala ser fram mot ett fortsatt bra samarbete med våra kunder samt hälsar alla nya varmt välkomna Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta lokalt för en renare miljö och en bättre återvinning.

hantera farligt avfall

Med vänlig hälsning

Returpappercentralen i Uppsala HB

Villingegatan 2

753 23  Uppsala

018-186550

info@returpappercentralen.se

Bäste kund!

Den 1 april 2020 införs en ny skatt på avfallsförbränning. Skatten införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.

För er som lämnar icke farligt avfall till Vattenfalls anläggning i Uppsala kommer motsvarande belopp som förbränningsskatten att tillkomma på fakturan.

För mer information kring förbränningsskatten hänvisas till regeringens hemsida www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skatt-pa-avfallsforbranning-infors-under-2020/

Under 2017 har ett nytt samarbete mellan Returpappercentralen och inkClub inletts.

Att erbjuda inkClub en så kallad helhetslösning ser vi som en stor fördel då vi lättare kan hitta en optimerad avfallshantering samt har enklare att följa upp med statistik och se trender inom företagets avfallsmängder.
Att ha en leverantör underlättar naturligtvis också för kunden då de endast behöver vända sig till en kontaktperson för att få hjälp.

Källsortering och återvinning är en väsentlig del av en cirkulär ekonomi och oerhört viktigt för en hållbar framtid. Därför är vi väldigt glada att få välkomna inkClub och vi ser fram emot ett gott samarbete!

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}