info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Under 2017 har ett nytt samarbete mellan Returpappercentralen och inkClub inletts.

Att erbjuda inkClub en så kallad helhetslösning ser vi som en stor fördel då vi lättare kan hitta en optimerad avfallshantering samt har enklare att följa upp med statistik och se trender inom företagets avfallsmängder.
Att ha en leverantör underlättar naturligtvis också för kunden då de endast behöver vända sig till en kontaktperson för att få hjälp.

Källsortering och återvinning är en väsentlig del av en cirkulär ekonomi och oerhört viktigt för en hållbar framtid. Därför är vi väldigt glada att få välkomna inkClub och vi ser fram emot ett gott samarbete!

– HSBs bostadsrättsförening Svanhild på Bäverns gränd i Uppsala har utökat sitt samarbete till en helhetslösning, säger Mats Holmgren, säljare Bostäder på Returpappercentralen. Tidigare hämtade vi bara tidningar hos dem. Nu hämtar vi även pappersförpackningar, metall, glas, plast, elektronik, batterier, grovsopor, wellpapp, ljuskällor och en del annat avfall.

I och med det utökade samarbetet minskar föreningen antalet leverantörer som hanterar deras avfall. Det är nu en och samma på allt utöver kommunens monopol på brännbart och komposterbart avfall.

– Tillsynen i miljörummet blir mycket bättre. Det blir enhetligt och snyggt. Alla fraktioner skyltas upp både på kärl och väggar, som i vårt virtuella källsorteringsrum.

– Eftersom våra chaufförer pratar med varandra om olika avfallstyper de hämtar, blir det lättare för oss att hålla koll på när något börjar bli fullt eller svämmar över.

 

 

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}