info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Köpcentrum

En serviceman från Returpappercentralen finns på plats i Boland City. Denne hjälper de enskilda butikerna genom att ta deras avfall till soprummet och placerar direkt allt i rätt fraktion för återvinning.

Servicepersonal som finns på plats kollar även brandgångar och ser till att det inte står några varor i köpcentrumets korridorer. Köpcentrumet alla typer av avfall hanteras på detta sätt. Det är allt verksamhetsavfall; från wellpapp, broschyrer och plast till träpallar och brännbart. Vid ombyggnationer i butikerna, där man byter inredning och river hyllor, tar servicepersonalen med kärl och delar upp allt avfall direkt.

Avfallet hanteras i ett eget rum för sortering. Där finns det också komprimatorer, som packar ihop det så det blir lättare att hantera. Ekonomiskt blir det också mera rätt och riktigt, för varje butik betalar för vikten de slänger. På ett köpcentrum är det annars mer generell fördelning, butikerna betalar per kvm, och var och en hanterar sitt avfall. Resultatet blir att en hel del då måste sorteras ut.

Serviceman på plats förenklar på köpcentrum

"Smidigt med Returpappercentralen i huset som tar hand om all avfallshantering för våra hyresgäster." Björn Andersson, Teknisk förvaltare Castellum Aspholmen

Fler branschlösningar

Handel

Läs mer

Fastighetsbolag

Läs mer

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}