info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Industri

Fresenius Kabi är ett globalt läkemedelsföretag med två fabriker i Sverige, en i Uppsala och en i Kungsängen. Det är en komplex industri med många olika ämnen och material, där Returpappercentralen tar hand om allt avfall.

Fresenius Kabi har gjort ett stort projekt inom plaståtervinning tillsammans med Returpappercentralen (läs gärna mer på Uppsala Klimatprotokoll). Detta utvecklingsprojekt har handlat om separering av plast. Hanteringen av övrigt avfall har också vidareutvecklats.

”De hjälpte oss redan från början med att ta fram rätt utrustning för rationell, storskalig hantering”, säger Jonas Larsson som är miljökoordinator på Fresenius Kabi. ”Idag tar vi reda på och sorterar ut material, som tidigare gick till förbränning. Det går nu i stället till återvinning.”

Genom att återvinna plasten i stället för att sortera den som brännbart avfall väntas Fresenius Kabi sänka sina kostnader och minska sitt koldioxidutsläpp med upp till 100 ton per år. Det motsvarar cirka 50 personbilars körning under ett år. En ytterligare effekt är minskat antal avfallstransporter.

Effektiv avfallshantering ger stora miljövinster

"Vi har fått hjälp att utveckla vår avfallshantering, så att vi kan återvinna i stället för att bränna. Vårt avfall kan nyttjas som en resurs. Det ger oss miljövinster och sänkta kostnader." Jonas Larsson, Miljökoordinator

Fler branschlösningar

Handel

Läs mer

Köpcentrum

Läs mer

Fastighetsbolag

Läs mer

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}