info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Skatt på avfallsförbränning

12/02 2020

Bäste kund!

Den 1 april 2020 införs en ny skatt på avfallsförbränning. Skatten införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.

För er som lämnar icke farligt avfall till Vattenfalls anläggning i Uppsala kommer motsvarande belopp som förbränningsskatten att tillkomma på fakturan.

För mer information kring förbränningsskatten hänvisas till regeringens hemsida www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skatt-pa-avfallsforbranning-infors-under-2020/

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}