info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Anteckningsskyldighet för farligt avfall

26/10 2020
Avfallssortering | Återvinning & hantering av farligt avfall

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall i kraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Orsaken till att detta system införs är att Sverige vill få bättre kontroll på det farliga avfallet. Vi kommer att hjälpa dig med din rapportering så att du kan vara trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav!

Vem berörs?

Rapporteringen gäller för alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, handlar med, behandlar, eller tar emot och hanterar farligt avfall.

Därmed kommer det ställas krav på samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i Naturvårdsverket avfallsregister. Det som ska rapporteras är bland annat avfallskod (f.d. ewc-kod), mängd och datum. Att till exempel spillolja är farligt avfall vet många. Däremot är nog inte alla medvetna om att giftiga metaller och andra miljögifter kan finnas ”gömda” i olika produkter. Avfallstyper som exempelvis elektronik, batterier, ljuskällor och lysrör kategoriseras som farligt avfall och kommer enligt den nya lagen att behöva rapporteras.

Att tänka på för dig som kund

I samband med att ni gör en beställning till Returpappercentralen av hämtning av farligt avfall så ska rapportering till Naturvårdsverket ske från och med den 1 november 2020. Returpappercentralen kommer att rapportera detta som ombud åt er som kund. Vi kontrollerar, verifierar samt rapporterar eventuella avvikelser på leveransen som mottagits, samt rapporterar mängd och avfallsslag till Naturvårdsverket.

Genom att låta oss sköta rapporteringen av ert farliga avfall blir det enklare för dig som kund att göra rätt. Vi tar ett helhetsgrepp om hanteringen och dokumentationen, som underlättar din rapportering av farligt avfall – och du kan vara trygg och säker på att det sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet och anteckningsskyldighet.

VIKTIGT ATT BENÄMNA AVFALLET RÄTT

För att rapporteringen till Naturvårdsverket ska bli rätt behöver vi ha rätt uppgifter om ert avfall i vårt system. Då rapporteringen kommer att ske i samband med bokning, är det därav av största vikt att ni som avfallsproducent säkerställer att avfallskoderna är rätt. På Riksdagens hemsida finns information kring hur man väljer avfallskod enligt Avfallsförordningen

Om du använder Returpappercentralens kundcenter så ser du ditt avfall direkt under mina hämtningar och kan boka direkt. Vi uppmanar dig som kund att se över era avfallskoder, i kundcenter får ni annars en tydlig överblick över ert avfall och tillhörande avfallskoder. Om ni inte har tillgång till kundcenter idag kan du kontakta oss för att bli kund.


För denna tjänst tar Returpappercentralen ut en administrationsavgift på 275 kr/transport. Förutsatt att vi fått information i förväg om vilken typ av farligt avfall som ska hämtas kommer endast en administrationsavgift att tas ut.

Returpappercentralen i Uppsala ser fram mot ett fortsatt bra samarbete med våra kunder samt hälsar alla nya varmt välkomna Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta lokalt för en renare miljö och en bättre återvinning.

hantera farligt avfall

Med vänlig hälsning

Returpappercentralen i Uppsala HB

Villingegatan 2

753 23  Uppsala

018-186550

info@returpappercentralen.se

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}