info@returpappercentralen.se

018-18 65 50

Villingegatan 2, Uppsala
Öppettider: Mån-Fre 7.00 - 16.00

Under hösten 2016 har ett nytt samarbete mellan Returpappercentralen och Von Bahrs skola inletts. Från och med den 5:e oktober hämtar vi bland annat glas, metall, plast, tidningar och wellpapp från grundskolan.

Att hämta ett antal olika material hos en och samma kund ser vi på Returpappercentralen bara som en fördel då vi har möjlighet att erbjuda en ännu bättre tjänst till våra kunder. Detta för att våra chaufförer pratar med varandra och då blir det lättare för oss att hålla koll på när något börjar bli fullt eller svämmar över. Att endast ha en leverantör underlättar naturligtvis för kunden också då de endast behöver vända sig till en kontaktperson.

Källsortering och återvinning är en väsentlig del av en cirkulär ekonomi och oerhört viktigt för en hållbar framtid. Därför är vi väldigt glada att välkomna Von Bahrs skola och vi ser fram emot ett gott samarbete!

– HSBs bostadsrättsförening Svanhild på Bäverns gränd i Uppsala har utökat sitt samarbete till en helhetslösning, säger Mats Holmgren, säljare Bostäder på Returpappercentralen. Tidigare hämtade vi bara tidningar hos dem. Nu hämtar vi även pappersförpackningar, metall, glas, plast, elektronik, batterier, grovsopor, wellpapp, ljuskällor och en del annat avfall.

I och med det utökade samarbetet minskar föreningen antalet leverantörer som hanterar deras avfall. Det är nu en och samma på allt utöver kommunens monopol på brännbart och komposterbart avfall.

– Tillsynen i miljörummet blir mycket bättre. Det blir enhetligt och snyggt. Alla fraktioner skyltas upp både på kärl och väggar, som i vårt virtuella källsorteringsrum.

– Eftersom våra chaufförer pratar med varandra om olika avfallstyper de hämtar, blir det lättare för oss att hålla koll på när något börjar bli fullt eller svämmar över.

 

 

Kundcenter

Kundcenter

Kundcenter

{{ user.CustomerLastName }}

{{ user.CustomerId }}